1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksirūgštis


1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksirūgštis
1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksirūgštis statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkchino rūgštis

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.